In de najaarsvergadering van 1946 werd door wijlen J. Arendshorst het voorstel gedaan voor het opknappen van het thans zogeheten A.J.G. ter Weemepark, eigendom van mevrouw ter Weeme-Lewin, wonende te Bilthoven.

Entree van A.J.G. ter Weemepark

Zij reageerde bij navraag zeer positief op het aan haar gedane voorstel en vroeg, gezien de achterliggende doelgroep, 30 eieren per maand als vergoeding. Dat werd ingewilligd en uitgevoerd in een na-oorlogse periode waarin het nog verboden was eieren te verzenden.

Vijver met fontein, maart 1982

De vijver werd met N.P.V.-mankracht uitgebaggerd en afgerasterd met gaas. Er werden eenden op de vijver gezet, een duiventil met duiven geplaatst en een hok met cavia´s bevolkt. Dit sloeg geweldig aan bij de Needse gemeenschap. In 1963 ging de wens uit naar de aanleg van een aangrenzend hertenkamp. De gemeente Neede kocht grond en plaatste de afrastering.

Henk Mengerink, Johan Tijink, Jan Krooshof, Hans Schuurman, Jan Geesink, Harry Overbeek en Gerrit Leussink. Foto: Rob Weeber

De laatste jaren zijn door de N.P.V.-leden de dierenverblijven vernieuwd of aangepast. Dit ten gunste van het welzijn van de dieren. De zogenaamde vijvercommissie, die het park en het hertenkamp onderhouden en de vele dieren bij toerbeurt verzorgen, kunnen er nu gemakkelijker werken. Het geheel trekt dagelijks veel bezoek.

Omdat de NPV-Neede stopt als vereniging, is vanuit de NPV-Neede de Stichting A.J.G. ter Weemepark Neede opgericht. De vrijwilligers van de stichting zorgen niet alleen voor de dieren en het onderhoud op het park maar tevens voor de toegankelijkheid, de aantrekkelijkheid en de educatieve, recreatieve en sociale functie van het park.

UW BEZOEK WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD!!